Privacy en cookiebeleid (EU)

Als u hier bent, is dat omdat u meer wilt weten over uw verantwoordelijkheden en rechten als gebruiker van deze website https://inzwart.nl en dat is prima. Het is onze plicht om u te informeren en uw plicht om goed geïnformeerd te zijn.

In dit Privacybeleid informeren wij u met volledige transparantie over het doel van deze website en alles wat te maken heeft met de gegevens die u ons verstrekt, evenals uw verantwoordelijkheden en rechten.

Om te beginnen moet u weten dat deze website is afgestemd op de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, die betrekking heeft op de persoonsgegevens die u ons met uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt en op de cookies die wij gebruiken om deze website correct te laten functioneren en zijn activiteiten uit te voeren.

In het bijzonder voldoet deze website aan de volgende wetgeving:

GDPR (Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen), een nieuwe verordening van de Europese Unie die de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens in alle EU-landen harmoniseert.

LOPD (organieke wet 15/1999, van 13 december, betreffende de bescherming van persoonsgegevens en koninklijk besluit 1720/2007, van 21 december, verordening betreffende de ontwikkeling van de LOPD), dat de verwerking van persoonsgegevens regelt en de verplichtingen die de verantwoordelijken van een website of blog op zich moeten nemen bij het beheer van deze informatie.

LSSI (Wet 34/2002, van 11 juli, betreffende diensten van de informatiemaatschappij en elektronische handel), die economische transacties langs elektronische weg regelt, zoals in het geval van deze blog.

Identificatiegegevens

De verantwoordelijke en eigenaar van deze website is Carles Sancho Abdon.

 • Naam: Carles
 • NIF: 49285043E
 • Locatie: 08980 Sant Feliu de Llobregat, Barcelona. Hiszpania
 • Website activiteiten: verspreiding van inhoud in verband met (https://inzwart.nl) en aanbeveling van aanverwante producten
 • E-mail: [email protected]

De gegevens die u ons met uw toestemming en in overeenstemming met het in dit privacybeleid vastgelegde gebruik verstrekt, worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens, belast met: Carles Sancho. Dit betekent dat uw gegevens veilig zijn, in overeenstemming met de wet.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, altijd met uw uitdrukkelijke toestemming, zullen worden opgeslagen en verwerkt voor de doeleinden waarin dit privacybeleid voorziet en die hieronder worden beschreven, totdat u ons verzoekt ze te verwijderen.

Wij informeren u dat dit privacybeleid te allen tijde kan worden gewijzigd om het aan te passen aan nieuwe wetgeving of wijzigingen in onze activiteit, waarbij het huidige beleid het beleid is dat op dat moment op de website wordt gepubliceerd. U wordt op de hoogte gesteld van eventuele wijzigingen voordat deze worden doorgevoerd.

Gebruiksvoorwaarden

U moet weten, voor uw gemoedsrust, dat wij altijd uw uitdrukkelijke toestemming zullen vragen om uw gegevens te verzamelen voor het in elk geval gespecificeerde doel, wat betekent dat als u uw toestemming geeft, u dit Privacybeleid hebt gelezen en aanvaard.

Door de toegang tot en het gebruik van deze website neemt u de status van gebruiker met de bijbehorende rechten en plichten op u.

Als je minstens 13 jaar oud bent, mag je je als gebruiker van deze website registreren zonder voorafgaande toestemming van je ouder of voogd.

Ben je jonger dan 13 jaar, dan heb je de toestemming van je ouder of voogd nodig om je persoonsgegevens te verwerken.

Registratie en Doel van de Gegevens

Afhankelijk van het formulier of het onderdeel waartoe u toegang hebt, vragen wij u alleen om de gegevens die nodig zijn voor de hieronder beschreven doeleinden. U moet te allen tijde uw uitdrukkelijke toestemming geven wanneer wij om persoonsgegevens vragen voor de volgende doeleinden:

 • Specifieke doelstellingen die specifiek worden aangegeven op elke pagina of sectie waar een registratieformulier of elektronisch contactformulier voorkomt.
 • In het algemeen, om deel te nemen aan uw verzoeken, opmerkingen, vragen of elk type verzoek dat u als gebruiker doet via elke vorm van contact die wij aanbieden.
 • Om u te informeren over vragen, verzoeken, activiteiten, producten, nieuws en/of diensten; per e-mail, fax, Whatsapp, Skype, telefoon en SMS.
 • Om u commerciële of reclameberichten te sturen via andere elektronische of fysieke middelen die communicatie mogelijk maken.

Deze mededelingen zullen altijd betrekking hebben op onze producten, diensten, nieuws of promoties, alsook op producten of diensten die wij voor u van belang achten en die kunnen worden aangeboden door medewerkers, bedrijven of partners waarmee wij promotie- of commerciële samenwerkingsovereenkomsten hebben.

In dat geval garanderen wij dat deze derden nooit toegang zullen hebben tot uw persoonsgegevens, met de hieronder aangegeven uitzonderingen, en in ieder geval gaat het om mededelingen van Carles Sancho Abdon, als eigenaar van de website.

Dit betekent dat wanneer u op “Bekijk Product” of iets dergelijks klikt, u wordt doorgestuurd naar een pagina waar producten worden aangeboden.

In dit geval is het belangrijk te weten dat wij alleen links aanbieden en faciliteren naar de sites en/of platforms van deze derden waar de door ons gepresenteerde producten kunnen worden gekocht, om het zoeken en gemakkelijk aanschaffen van deze producten te vergemakkelijken.

Deze gelinkte sites van derden zijn niet gecontroleerd, noch onderworpen aan enige controle of aanbeveling van onze kant, zodat Carles Sancho Abdon in geen geval verantwoordelijk is voor de inhoud van deze sites, voor de aansprakelijkheid die voortvloeit uit het gebruik ervan op alle gebieden, of voor de maatregelen die zijn genomen met betrekking tot de privacy van de gebruiker, de verwerking van persoonsgegevens of andere maatregelen die kunnen worden vastgesteld.

Wij raden u daarom aan alle gebruiksvoorwaarden, aankoopvoorwaarden, privacybeleid, juridische mededelingen en/of dergelijke van deze gelinkte sites vooraf zorgvuldig te lezen alvorens deze producten te kopen of de websites te gebruiken.

Nauwkeurigheid en Waarheidsgetrouwheid van de Gegevens

Als gebruiker bent u als enige verantwoordelijk voor de juistheid en wijziging van de gegevens die u naar Carles Sancho Abdon stuurt, waarbij u ons ontslaat van elke verantwoordelijkheid in dit opzicht.

Met andere woorden, het is uw verantwoordelijkheid om in elk geval de juistheid, geldigheid en authenticiteit van de verstrekte persoonsgegevens te garanderen en te beantwoorden, en u verbindt zich ertoe deze naar behoren bij te werken.

Overeenkomstig dit privacybeleid verbindt u zich ertoe volledige en correcte informatie te verstrekken in het contact- of inschrijvingsformulier.

Uitschrijving en Recht van Beroep

Als eigenaar van de gegevens die u ons hebt verstrekt, kunt u uw recht op toegang, rectificatie, annulering en bezwaar te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] en een fotokopie van uw identiteitsbewijs als geldig bewijs bij te voegen.

Evenzo kunt u zich te allen tijde uitschrijven om onze nieuwsbrief of andere commerciële informatie niet langer te ontvangen, hetzij rechtstreeks vanuit dezelfde e-mail die u hebt ontvangen, hetzij door ons een e-mail te sturen naar [email protected].

Toegang tot Gegevens Namens Derden

Om de diensten te verlenen die strikt noodzakelijk zijn voor de werking en ontwikkeling van de activiteiten van deze website, informeren wij u dat wij gegevens delen met de volgende dienstverleners onder hun respectieve privacyvoorwaarden.

Wij verzekeren u dat deze derden deze informatie niet mogen gebruiken voor andere doeleinden die niet uitdrukkelijk geregeld zijn in onze relatie met hen krachtens de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming.

Deze website wordt gehost door https://hostinger.nl/, handelend onder de naam Hostinger International, Ltd, die hostingdiensten aanbiedt zodat u toegang heeft tot onze website en erop kunt browsen. U kunt het privacybeleid van dit bedrijf en andere juridische mededelingen bekijken op de volgende link: https://www.hostinger.nl/privacybeleid.

Onze website maakt gebruik van advertentieservers om de weergave van de commerciële inhoud die u op onze pagina’s ziet te vergemakkelijken. Deze advertentieservers gebruiken cookies om hen in staat te stellen de reclame-inhoud af te stemmen op de demografische profielen van de gebruikers:

Google Analytics

Google Analytics is een webanalysedienst van Google, Inc. een onderneming uit Delaware met als hoofdvestiging 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (Californië), CA 94043, Verenigde Staten (“Google”).

Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de website gebruiken.

De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) wordt overgebracht naar en opgeslagen door Google. Google gebruikt deze informatie namens ons om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en om andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien daartoe wettelijk verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet in verband brengen met andere gegevens waarover Google beschikt.

Als gebruiker en in de uitoefening van uw rechten kunt u de verwerking van gegevens of informatie weigeren door het gebruik van cookies te weigeren door de juiste instellingen van uw browser te selecteren, maar u dient zich ervan bewust te zijn dat u in dat geval mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken.

Door deze website te gebruiken in overeenstemming met de informatie in dit Privacybeleid, stemt u in met de verwerking van gegevens door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals aangegeven.

Zie voor meer informatie het privacybeleid van Google op https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/.

Veiligheidsmaatregelen

Als eigenaar van de website heeft Carles Sancho Abdon alle technische en organisatorische maatregelen genomen die nodig zijn om de veiligheid en integriteit van de door hem verwerkte persoonsgegevens te waarborgen en om verlies, wijziging en/of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

Wij herinneren u eraan dat u voor meer informatie onze juridische mededeling en ons cookiebeleid op de pagina’s kunt raadplegen.

Cookies

Als u meer wilt weten over het gebruik van cookies op deze website https://inzwart.nl bent u op de juiste plaats. Hieronder leggen wij precies uit wat cookies zijn; welke soorten cookies wij gebruiken en waarom; en hoe u gebruik kunt maken van uw recht om uw browser te configureren en het gebruik ervan te weigeren.

Houd er echter rekening mee dat als u ervoor kiest bepaalde cookies niet te gebruiken, deze website mogelijk niet perfect functioneert, waardoor uw gebruikerservaring wordt beïnvloed.

Wat is een Cookie?

Een cookie is een bestand dat naar uw computer wordt gedownload wanneer u bepaalde websites of blogs bezoekt.

Met cookies kan deze website onder andere informatie over uw surfgedrag of uw computer opslaan en opvragen, en afhankelijk van de informatie die ze bevatten en de manier waarop u uw computer gebruikt, kunnen ze worden gebruikt om u te herkennen.

De browser van de gebruiker slaat cookies alleen voor de duur van de huidige sessie op de harde schijf op, zodat ze minimale opslagruimte in beslag nemen en de computer niet beschadigen. De cookies bevatten geen specifieke persoonsgegevens en de meeste worden aan het einde van de browsersessie van de harde schijf verwijderd (zogenaamde sessiecookies).

De meeste browsers accepteren standaard cookies en staan in hun beveiligingsinstellingen zelfstandig tijdelijke of opgeslagen cookies toe of verhinderen deze.

Cookies zijn gekoppeld aan de browser en niet aan de persoon, zodat ze gewoonlijk geen gevoelige informatie over de gebruiker opslaan, zoals kredietkaart- of bankgegevens, foto’s of persoonlijke informatie, enz. De gegevens die zij opslaan zijn van technische en statistische aard en hebben betrekking op persoonlijke voorkeuren, personalisering van de inhoud, enz.

Acceptatie van Cookies: Geldende Wetgeving

Door deze website te bezoeken en in overeenstemming met de huidige wetgeving inzake gegevensbescherming, informeren wij u over het gebruik van cookies en geven wij u de mogelijkheid om deze uitdrukkelijk te aanvaarden en toegang te krijgen tot meer informatie via dit cookiebeleid.

Door verder te surfen op de site stemt u in met het gebruik van deze cookies. U kunt echter op elk moment van gedachten veranderen en het gebruik ervan blokkeren via uw browser.

Voor uw gemoedsrust voldoet deze website aan de huidige wetgeving inzake het gebruik van cookies en uw persoonsgegevens:

LSSI-CE-verordening (wet op de informatiemaatschappij en de elektronische handel).

RGPD (Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad (EU) van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen), die de regelgeving voor de verwerking van persoonsgegevens in de EU-landen uniformeert.

Dit cookiebeleid kan te allen tijde worden gewijzigd om te voldoen aan nieuwe regelgeving of wijzigingen in ons bedrijf en is geldig zoals het op dat moment op de website wordt gepubliceerd.

Soorten Cookies

Om u een betere gebruikerservaring te bieden, analytische gegevens te verkrijgen, informatie over uw surfgedrag of uw computer op te slaan en op te vragen en de activiteit ervan te ontwikkelen, gebruikt deze website https://inzwart.nl eigen en externe cookies.

Welke soorten cookies gebruikt deze website?

 • Technische cookies: dit zijn cookies die de gebruiker in staat stellen door de website, het platform of de applicatie te navigeren en gebruik te maken van de verschillende opties of diensten die daarin bestaan, zoals het regelen van verkeer en gegevenscommunicatie, het identificeren van een sessie, toegang tot afgeschermde gedeelten, het onthouden van de elementen waaruit een bestelling bestaat, het afronden van het aankoopproces van een bestelling, het aanvragen van registratie of deelname aan een evenement, het gebruik van beveiligingsfuncties tijdens het browsen, het opslaan van inhoud voor video of audio of het delen van inhoud via sociale netwerken.
 • Personalisatiecookies: dit zijn cookies waarmee de gebruiker de site kan bezoeken met bepaalde algemene kenmerken die vooraf zijn gedefinieerd volgens een aantal criteria in de gebruikersterminal, zoals taal, type browser waarmee de site wordt bezocht, regionale configuratie van waaruit de site wordt bezocht, enz.
 • Analytische cookies: dit zijn cookies die door ons of door derden goed worden behandeld, waardoor wij het aantal gebruikers kunnen kwantificeren en dus een meting en statistische analyse van het gebruik door de gebruikers van de aangeboden dienst kunnen uitvoeren. Hiertoe wordt uw bezoek aan onze website geanalyseerd om het aanbod van producten of diensten te verbeteren.
 • Advertentiecookies: dit zijn cookies die – door ons of door derden verwerkt – ons in staat stellen het aanbod van advertentieruimte op de website zo goed mogelijk te beheren en de inhoud van de reclame aan te passen aan de inhoud van de door u gevraagde dienst of aan de manier waarop u onze website gebruikt. Daartoe kunnen wij uw surfgedrag op internet analyseren en u advertenties tonen die verband houden met uw surfprofiel.
 • Cookies met betrekking tot behavioural advertising: Dit zijn cookies die het mogelijk maken om op een zo efficiënt mogelijke manier de reclameplaatsingen te beheren die, in voorkomend geval, de uitgever heeft geplaatst op de website, de applicatie of het platform van waaruit de gevraagde dienst wordt geleverd. Deze cookies slaan informatie op over het gedrag van de gebruiker, verkregen door voortdurende observatie van zijn of haar surfgedrag, waardoor een specifiek profiel kan worden ontwikkeld om op basis daarvan advertenties weer te geven.
 • Cookies van derden: Deze website https://inzwart.nl kan gebruik maken van diensten van derden die namens Google informatie verzamelen voor statistische doeleinden, voor uw gebruik van de website en om andere diensten in verband met de werking van de website en andere online diensten te leveren.

In het bijzonder maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst van Google, Inc. met maatschappelijke zetel in de Verenigde Staten te 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043. Om deze diensten te kunnen leveren, gebruikt Google cookies om informatie te verzamelen, waaronder uw IP-adres, dat wordt doorgegeven aan, verwerkt en opgeslagen door Google onder de voorwaarden van de website Google.com. Dit geldt ook voor de mogelijke overdracht van dergelijke informatie aan derden in verband met wettelijke vereisten of wanneer derden deze informatie namens Google verwerken.

Cookies Beheren en Weigeren

U kunt uw browserinstellingen te allen tijde aanpassen om cookies te beheren of te weigeren en om op de hoogte te worden gesteld voordat cookies worden gedownload.

U kunt ook uw browserinstellingen aanpassen om alle cookies of alleen cookies van derden te weigeren. U kunt ook alle cookies verwijderen die al op uw computer staan.

Om dit te doen, moet u de configuratie van elke browser en het apparaat dat u gebruikt afzonderlijk aanpassen omdat, zoals wij reeds hebben vermeld, cookies aan de browser en niet aan de persoon zijn gekoppeld.